Paper Heart Gratis bloggen bei
myblog.de

Aqe » 16
câLLêd » Mândâriênchn;SchâDz;EnqeL;kLeene
HâircôLor » Brôwn
ÊyecôLôr » Brôwn
SîZê » 164cm
CîTy » Duîsbûrq
B-Dây » 16.o2.199o
Stâtûz » qLückLîch vêrqêbn <3


Hôbbiês »Musîc,rôqqn,têLn,chîLLn,Crêw,Pardy '&' ma SchaDz <3


PêTz » 2DoqZ & 2CâtZ

FâvôurîTê-

CoLor » BabybLau,Rosa,Brown '&' weîzz
Fach » EnqLisch
PeT » Jaquar
Eat » NuddêLqratanq
Numbêr » 16 & 64
Sänger/Band » Bushidô // fLer
Sonq »ZcâLâcêê - Dû bîst âLLês Lând » GriêchênLând
Sender » ProSieben,RTL,Vivâ
Music » Hip Hop '&' RnB
FîLm » Saw ; Saw 2 & sow :x


She LoveZz ♥
       ↓
Gewichtta ; Crewchn': SqL ; LS ; Shoppn ; Ihn <3 ; Schmînqqe ; Schnee ; Music ; Pardy ; TêLn ; Rûm mit CoLa ; Pôrnô-Câm ; kûschêLn ; küszn ; Bebhîîe ; rôqqn ; SonnenunterqaenqeBaby? Don't let me aLone <3

.The qirL'.

about' the dreaminq' qirL : ')
Crewchn about the qirL'
questiionz

.My 0ne '&' 0nLy.

SchaDz
L.i.e.b.e <3
Bebhiie : ) <3

.---.


Gästebuch

.Linkz.

Dream about' Uh <3
Knuddels
Design byEin Wettlauf qeqn die Zeit